| +48 25 758-52-52 | | | PL | EN | DE | FR

HRV

Компактный рекуператор HRV100 предназначен для децентрализованной вентиляции с рекуперацией тепла в одном помещении в жилых зданиях.

Прибор непрерывного действия, оснащенный аккумуляторным теплообменником, задачей которого является сбор и возврат тепловой энергии в процессе пропускания вытяжного потока и пропускания приточного потока воздуха (рекуперация) из помещения, в котором он установлен.

Система работает в двух режимах: вытяжном и приточном. Каждый из режимов может работать двумя способами:

  • 1 - медленное пропускание вытяжного потока воздуха - быстрое пропускание приточного потока воздуха
  • 2 - быстрое пропускание вытяжного потока воздуха - медленное пропускание приточного потока воздуха

Продолжительность каждого режима составляет 60 секунд. Изменение скорости осуществляется с помощью двухпозиционного переключателя. Изменение положения переключателя (работа вентилятора), в зависимости от версии рекуператора, осуществляется путем потягивания цепи, расположенной на передней панели вентилятора, или путем переключения с помощью пульта дистанционного управления.

Детали

 RYS.1. Szczegółowe wymiary zestawu

 

RYS.2. Szczegółowe wymiary zestawu

 

RYS.3. Szczegółowe wymiary zestawu

 

 RYS.4. Szczegółowe elementy zestawu

1 - wentylator nawiewno-wywiewny
2 - maskownica wentylatora
3 - wkręt mocujący pokrywę komory zasilania
4 - pokrywa komory zasilania
5 - zaślepki maskujące wkręty mocujące wentylator
6 - łańcuszek pociągany służący do przełączania pomiędzy I-szym a II-gim biegiem wentylatora
7 - teleskopowy kanał wentylacyjny umożliwiający łatwe dostosowanie do grubości ściany pomieszczenia
8 - aluminiowy akumulacyjny wymiennik ciepła
9 - filtr powietrza
10 - zewnętrzne zakończenie kanału wentylacyjnego
11 - zaślepki maskujące wkręty

DOSTĘPNE WERSJE

HRV100 - REKUPERATOR STEROWANY WŁĄCZNIKIEM POCIAGANYM UMIESZCZONYM BEZPOŚREDNIO PRZY REKUPERATORZE

HRV100P - REKUPERATOR STEROWANY PILOTEM NA PODCZERWIEŃ

 

WYMIARY & CHARAKTERYSTYKA    
   
index Ø                
HRV100 / HRV100P 100 I 32 35 1,5 2100 IPX4 230 50 Hz
II 36 50 2 2500

 


Image Gallery

HRV100 HRV100P

Additional Info

360 презентаций

Wizualizacja 360` w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce ...

Инструкции и сертификаты

- instrukcja obsługi i montażu

- karta techniczna

- deklaracja zgodności

- atest PZH

Website in reconstruction